Genel Cerrahi

Tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından biri olan genel cerrahi; ilgi alanına giren organların hastalıkları ve farklı tedavileri, bu alanlarda hızla gelişen teknoloji ve cerrahi teknik uygulamalarının da gelişmelere bağlı olarak çeşitliliğinin artması ile yerini yavaş yavaş özel cerrahiye bırakmaktadır.

ENDOSKOPİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon / Genel Cerrahi

SÜNNET

Anesteziyoloji ve Reanimasyon / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Genel Cerrahi / Üroloji