Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan anestezi, bedenin tümünün ya da belirli bir bölümünün ağrıya duyarsız hale gelmesini sağlayan işleme verilen addır. Anestezi uzmanlarımızla, ameliyat öncesinde hastalarımızı değerlendirerek cerrahiye hazırlanmalarını sağlıyoruz.

ENDOSKOPİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon / Genel Cerrahi

SÜNNET

Anesteziyoloji ve Reanimasyon / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Genel Cerrahi / Üroloji