Tıbbi Laboratuar

İnter Tıp Merkezi Basit Hizmet Laboratuvarı olarak başlıca prensibimiz hızlı, doğru ve güvenilir sonuç vermektir. Bunun için var  gücümüz ve tüm imkanlarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Tıpta yaşanan bu baş döndürücü gelişmelerin önemli bir kısmı, klinik laboratuar alanında meydana gelmiş ve günümüzde” Kanıta Dayalı Tıp” kavramının doğmasına neden olmuştur. Buna göre, bir hastalığın tanısı ve tedavisinin izlenmesinde, klinik verilerin yanı sıra objektif laboratuar verilerinin de destekleyici ve doğrulayıcı olarak, sistematik bir biçimde kullanılması söz konusudur.

Gelişmiş ülkelerde en iyi örneklerini gördüğümüz tıbbi uygulamalarda, yetenek ve olanakları artmış laboratuarın, bilgili ve gelişmeleri iyi takip eden klinisyen ve bilinçli hasta ile oluşturduğu dinamik hizmet üçgeni sayesinde, kaliteli, anlamlı ve olabildiğince maliyet-etkin bir sağlık hizmeti verilmektedir.

Laboratuvarımız, 24 saat/7 gün aralıksız hizmet verilmektedir.

Laboratuvarımızda, alanında deneyim sahibi  teknikerler ile hemşireler görev yapmaktadır.

Yaş, cinsiyet, risk faktörü ve doktor önerilerine göre check-up (dönemsel sağlık kontrolleri (check-up) yapılmaktadır.

Teknisyenlerimiz