Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı

26 Nis 2019 Genel Cerrahi

Safra kesesi sağ üst karında karaciğerin altında oturan armut şekilli bir organdır. Görevi, safrayı depolamaktır. Karaciğerden gelen safra kanlarlına akar. Bu kanallar, safrayı karaciğerden barsak ve safra kesesine taşır. Safra gıdaların sindirimine yardımcı olur. Safra kesesi sağlıklı yaşamak için zorunlu değildir.

Laparoskopik Kolesistektominin Avantajları Nelerdir?

 • Hastanın günlük aktivitelerine çok kısa sürede dönebilmesi
 • Karın kesilerek yapılan ameliyatlarla kıyaslanamayacak derecede az ağrı
 • Hasta, aynı gün ayaktadır.
 • Aslında, hastaların 90%’ı aynı gün eve gönderilebilir
 • Karında çok az yara izi kalır (Mükemmel kozmetik sonuç)
 • Büyük bir ameliyat yarasının komplikasyonlarından (ameliyat sonrası daha fazla ağrı, yara infeksiyonu, fasya ayrılması, insizyonel herni, daha fazla yara izi) kaçınılmış olur
 • Karın içi organların daha az manipülasyonu (dokunma, kurcalama) nedeniyle daha az karın içi yapışıklıklar gelişir.

Laparoskopik Kolesistektominin Komplikasyonları Nelerdir?

 • Ameliyat sırasında kanama olursa açık ameliyata göre durdurulması daha güçtür.
 • Kanama ameliyat sahasını daha kolay kapatır.
 • Mortalite (ölüm) % 0.1 den daha düşüktür.
 • Ciddi safra yolu yaralanması (% 0.3-0.6)
 • Trokar yeri enfeksiyonu (%1-2)
 • Umblikal trokar yerinde herni (fıtık)
 • İşlem sırasında karın içine taş düşmesi (%10)
 • Laparoskopik cerrahide kalp ve akciğer komplikasyonları açık cerrahiye göre daha azdır

Gerekli hallerde Laparoskopik ameliyatın açık ameliyata dönüştürülmesi bir komplikasyon değildir. Hastanın yatış süresini kısaltacak ve muhtemel komplikasyonların gelişimini önleyecek bir davranış biçimidir.

Search

+